Målsætning

Kvong Private Børnehave ser det som sin opgave at skabe et miljø med oplevelser og udviklingsmuligheder og en atmosfære som gør det muligt at udnytte disse.

Tryghed

I dagligdagen fungerer huset som åbenplan, men børnene er opdelt i to grupper. Det giver dem tryghed at vide hvor de hører til, især i starten af deres børnehavetid. De ved hvem der er deres primære voksne og hvor de f.eks. skal sidde og spise.

Dagen har en fast rytme, hvor forudsigelighed er et nøgleord. Aktiviteterne kan være både planlagte og spontane, men vi har gennem dagen elementer, der går igen hver dag (formiddagsmad, faste spisetider, sang eller historie i puderummet osv.).

Vi vil i årene fremover skabe traditioner, især i forbindelse med højtiderne og bl.a. derigennem give børnene en fornemmelse af årets gang.

Det skaber tryghed for børnene at de ikke er i tvivl om hvad de må og ikke må. Derfor er det vigtigt at de voksne giver klare udmeldinger i dagligdagen. Der skal være nærhed, tid til knus og kram, alt sammen noget der er med til at skabe en atmosfære, hvor børnene tør vise deres følelser og hvor de kan få støtte og hjælp når der er brug for det.

Selvværd

Vi finder det vigtigt at rose barnet, for det det er og ikke for hvad det præsterer.

Vise barnet de muligheder det har og respektere dets valg.

Igennem ord og handlinger vise børnene at vi ser og oplever at de er forskellige, og at det er i orden.

Leg

Vi prioriterer legen højt, da legen er barnets udtryksmåde. Legen afspejler det, der rører sig i barnet og i dette kan vi støtte barnet. Eks.: Et barn har været ved lægen, og leger læge dagen efter. Barnet får bearbejdet oplevelsen, men viser også hvilke følelser besøget har sat i gang hos barnet.

Vi prioriterer legen højt, fordi den tilgodeser mange af de områder, som vi gerne vil være med til at udvikle hos barnet: kammeratskab, fantasi, spontanitet, erfaring og identitet.

Kontakt os

Kvong Børnehus

  • kvong@kvongbornehave.dk
  • +45 7525 4444
  • Hjørngårdsvej 1
    6800 Varde
  • Åbningstider:
  • mandag - torsdag 6.00-17.00
  • fredag 6.00-16.00

Privatlivspolitik

Cookiepolitik

Om os

Kvong er en hyggelig lille by nord for Varde.
Vi har Privat børnehave, integreret vuggestue, aktivitetshus, dagplejemødre og meget mere.
Her på siden kan I følge med i hverdagen i Kvong Børnehus.

Aktuelt